Vành khăn tang cho Bucha-Ukraine. Rất thương tâm.

Ukraine Under Attack - Bucha massacre

https://youtu.bee0yB0Bzzs7w                                                         Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức e.V. kêu gọi BIỂU TÌNH 30.94.2022 tại Berlin Đức Quốc

https://youtu.b1D0mfuQxqQ4

Biểu Tình Tưởng Niệm 42 Năm Ngày Quốc Hận 30.04.2017 tại Berlin Đức Quốc

https://youtu.be/GIMA                                                                          Lm An Tôn Nguyễn Văn Đức trong buổi Lễ Tưởng Niệm 43 Năm Quốc Hận (1975 – 2018) Tại Berlin

https://youtu.be/qmbPB-3w

Bài trướcTuấn Khanh – ĐỌC ĐỂ BIẾT THÊM VỀ KIM CƯƠNG, BẠCH TUYẾT SAU THÁNG 04-1975
Bài tiếp theoBài tường trình về Lễ Quốc Hận lần thứ 47 tại Berlin
Ich komme aus Vietnam und Lebe seid Jahren in Deutschland.