Năm 1975 trước ngày mất nước bà Kiều Mộng Thu cùng với các dân biểu, nghị sĩ thuộc phe đối lập biểu tình ngồi trên thềm trụ sở Quốc hội chống chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, các Dân biểu phe đối lập tổ chức một cuộc tuyệt thực 24 giờ  để phản đối cái mà họ gọi là „Chính quyền tham nhũng, không hiệu quả và áp bức“ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tại thủ đô Sài Gòn, ngày 10 tháng 2 năm 1975.

** Dân biểu Kiều Mộng Thu (bìa phải hàng sau) bị VC thủ tiêu sau năm 75, Dân biểu Luật sư Trần văn Tuyên (ngồi giữa, hàng trước) Ông đã bị VC bắt ngay sau khi Sài Gòn thất thủ và đã chết trong trại tù, kế bên là Dân biểu Trần Văn Sơn (mặc veston, cầm giấy, Hải quân Trung tá, bút danh sau 1975 là Trần Bình Nam) vượt biên tới Nhật tháng 4 năm 1977, qua đời tháng 3 năm 2016 tại San Diego.

Trong hai tháng 3 và 4 năm 1975 và cho đến sáng ngày 30/4/1975, tăng ni GHPGVNTN từ Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Đà Lạt, Cần Thơ; những miền Vạn Hạnh, Vĩnh Nghiêm và Ấn Quang đã cầm cờ Phật giáo ra đón bộ đội Cộng sản từ Huế vào đến Sài Gòn, Cần Thơ, để chiếm miền Nam.

Trước những năm tháng gần mất nước, nhiều tổ chức sinh viên đứng lên chống chính quyền VNCH, lập ra các tổ chức gọi tên là „DÂN TỘC“ – Những sinh viên có tinh thần yêu nước này cùng những tăng ni GHPGVNTN họ đinh ninh là chế độ Cộng Sản sẽ đưa đất nước Việt Nam về với dân tộc – Còn chính phủ VNCH thì theo chủ nghĩa ngoại bang – do đó họ tranh đấu hỗ trợ cho Cộng Sản, giúp Cộng Sản vào chiếm Miền Nam…

Giả dụ nếu quý anh chị có được một phép màu trở về thời điểm trước năm 1975 để cảnh báo với các sinh viên Đại học Vạn Hạnh đang biểu tình chống chính quyền VNCH – Anh chị có giải thích là đảng CSVN sẽ hủy hoại cả dân tộc Việt Nam nếu họ chiếm được miền Nam – Dù bạn có giải thích đằng trời thì họ cũng KHÔNG TIN lời bạn nói cho đến khi sự việc xảy ra mà chính họ và gia đình là nạn nhân.


Bài trướcÂm nhạc Việt Nam thời XHCN
Bài tiếp theoVái lạy
Ich komme aus Vietnam und Lebe seid Jahren in Deutschland.