Trang Web  sinh Hoạt Cộng Đồng đưa tin

https://danchua.eu/theme-features/tin-cong-doan/30580-th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n-cho-c%C3%A1c-%C3%B0%E1%BA%B3ng-linh-h%E1%BB%93n-v%C3%A0-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-c%E1%BB%91-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-ng%C3%B4-%C3%B0%C3%ACnh-di%E1%BB%87m-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-58-1963-2021.

1.Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Ðẳng Linh Hồn và Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Lần Thứ 58 (1963-2021)

2.Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Ðẳng Linh Hồn và Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Lần Thứ 58 (1963-2021)

Đăng trong 02/11/2021 bởi danchuahiepthong

https://groups.google.com/g/chia-se-tin-tuc/c/d_q6uHQAhuA/m/rQqZHRRpAgAJ?utm_medium=email&utm_source=footer

3.Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Ðẳng Linh Hồn và Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Lần Thứ 58 (1963-2021)

http://viettin.de/content/th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n-cho-c%E1%BB%91-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-ng%C3%B4-%C3%B0%C3%ACnh-di%E1%BB%87m-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-58


Bài trướcĐừng cười trước “Chiếc bẫy dân tộc”
Bài tiếp theoTô Lâm, Tô Ân Xô và đàn em ăn trên xương máu đồng bào
Ich komme aus Vietnam und Lebe seid Jahren in Deutschland.