(Very simple antd helpful tips that you want to know)

Ants Problem: Ants hate cucumbers. Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole.

Trị kiến: Kiến ghét dưa leo. Bỏ võ dưa leo gần chỗ có kiến hay ổ kiến.

To get pure and clean ice: Boil water first before freezing.

Muốn có nước đá trong và sạch: đun nước cho sôi trước khi đông lạnh.

To make the mirror shine: Clean with spirit

Muốn làm cho gương sáng: dùng alcohol để lau chùi.

To remove chewing gum from clothes: Keep the cloth in the freezer for an hour.

Muốn gỡ kẹo cao su dính vào quần áo: để quần áo trong tủ đông lạnh khoảng một tiếng đồng hồ.

To whiten white clothes: Soak white clothes in hot water with a slice of lemon for 10 minutes

Muốn tẩy trắng quần áo màu trắng: ngâm quần áo màu trắng vào nước nóng có bỏ một lát chanh trong vòng 10 phút.

To give a shine to hair: Add one teaspoon of vinegar to hair, then wash hair.

Muốn cho tóc được óng ả: bỏ một muỗng cà phê giấm lên tóc, rồi gội sạch.

To get maximum juice out of lemons: Soak lemons in hot water for one hour, and then juice them.

Muốn nặng nước tối đa từ trái chanh: ngâm chanh trong nước nóng khoảng một tiếng đồng hồ, trước khi nặn nước.

To avoid smell of cabbage while cooking: Keep a piece of bread on the cabbage in the vessel while cooking.

Muốn làm bớt mùi bắp cải khi nấu: để một miếng bánh mì trên bắp cải trong nồi khi nấu.

To rid the smell of fish from your hands: Wash your hands with a little apple vinegar.

Để tẩy hết mùi tanh của cá trên tay: rửa tay bằng một chút giấm táo.

To avoid tears while cutting onions: Chew gum.

Để tránh chảy nước mắt khi sắt củ hành: nên nhai kẹo cao su.

To boil potatoes quickly: Skin one potato from one side only before boiling.

Muốn luộc khoai tây nhanh chóng: chỉ gọt vỏ củ khoai một bên mà thôi, trước khi luộc.

To boil eggs quickly: Add salt to the water and boil.

Muốn luộc trứng nhanh chóng: bỏ muối vào nước và đun sôi.

To remove ink from clothes: Put toothpaste on the ink spots generously and let it dry completely, then wash.

Muốn tẩy mực dín trên quần áo: bôi nhiều kem đánh răng vào chỗ vết mực và để cho thật khô trước khi giặt.

To skin sweet potatoes quickly: Soak in cold water immediately after boiling.

Muốn lột võ khoai lang nhanh chóng: ngâm khoai trong nước lạnh ngay sau khi luộc.

To get rid of mice or rats: sprinkle black pepper in places where you find mice or rats. They will run away.

Muốn đuổi chuột: rắc tiêu đen ở những nơi bạn thấy có chuột. Chúng sẽ bỏ chạy.

Bài trướcTác hại của việc đi ngủ muộn
Bài tiếp theoBài ca vọng cổ
Ich komme aus Vietnam und Lebe seid Jahren in Deutschland.