Trang chủ Trang nhà Global day of action – Protest vor chinesischer Botschaft Berlin “Resist China...

Global day of action – Protest vor chinesischer Botschaft Berlin “Resist China -Freedom now!”

26
0

Oktober 1 (2020) um 12:00 – 14:00 Uhr: Global Day of Action – Protest vor chinesischer Botschaft Berlin “Resist China -Freedom now!” @ Chinesische Botschaft 

 Đây là bà chủ tịch Liên Hội (gần 30 hội ở Đức): Dr. Hòang Mỹ Lâm và chồng (anh Thiên) đang biểu tình trước sứ quán Tàu. 

image.png
image.png
image.png
image.png