Trang chủ Trang nhà Bộ Phim Tài Liệu Những Ngày Kết Thúc Chiến Tranh Việt Nam

Bộ Phim Tài Liệu Những Ngày Kết Thúc Chiến Tranh Việt Nam

50
0

An:Kim Trinh Truong22. Mai um 22:53 

  Bộ Phim Tài Liệu Những Ngày Kết Thúc Chiến Tranh Việt Nam.


The last days in Vietnam from Henry Focus on Vimeo.
The last days in VietnamBộ phim tài liệu về những ngày kết thúc cuộc
chiến tranh Việt Nam từng được đề cử Giải thưởng Hàn lâm (Oscar) nă…      
 

The last days in Vietnam from Henry Focus on Vimeo.