Trang chủ Trang nhà Thông tin cộng đồng Đức Quốc

Thông tin cộng đồng Đức Quốc

37
0

Trang Web  sinh Hoạt Cộng Đồng đưa tin

https://danchua.eu/theme-features/tin-cong-doan/30580-th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n-cho-c%C3%A1c-%C3%B0%E1%BA%B3ng-linh-h%E1%BB%93n-v%C3%A0-t%C6%B0%E1%BB%9Fng-ni%E1%BB%87m-c%E1%BB%91-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-ng%C3%B4-%C3%B0%C3%ACnh-di%E1%BB%87m-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-58-1963-2021.

1.Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Ðẳng Linh Hồn và Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Lần Thứ 58 (1963-2021)

2.Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Ðẳng Linh Hồn và Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Lần Thứ 58 (1963-2021)

Đăng trong 02/11/2021 bởi danchuahiepthong

https://groups.google.com/g/chia-se-tin-tuc/c/d_q6uHQAhuA/m/rQqZHRRpAgAJ?utm_medium=email&utm_source=footer

3.Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Các Ðẳng Linh Hồn và Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm Lần Thứ 58 (1963-2021)

http://viettin.de/content/th%C3%A1nh-l%E1%BB%85-c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n-cho-c%E1%BB%91-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-ng%C3%B4-%C3%B0%C3%ACnh-di%E1%BB%87m-l%E1%BA%A7n-th%E1%BB%A9-58


Bài trướcĐừng cười trước “Chiếc bẫy dân tộc”
Bài tiếp theoTô Lâm, Tô Ân Xô và đàn em ăn trên xương máu đồng bào