Buổi dạ tiệc Liên Hoan
Thứ Năm, 17.11.2016

Päpstliche Auszeichnung „Pro Ecclesia et Pontifice“ 27.09.2005
https://goo.gl/photos/xm7bJXJ5uKkHbngJ8

Verleihung Goldene Ehrennadel 3.11.2016
https://goo.gl/photos/2ckbVpWunE2825C18

Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen 07.11.2013
https://goo.gl/photos/qQkqoPZeEqHhmKLy7

Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland 12.05.2010
https://goo.gl/photos/Ntik1uuzRb4pxN9z9

Bài trướcGương Thành Công Của Người Việt Hải Ngoại
Bài tiếp theoNhân tài Việt Nam trên xứ Mỹ