Kính thưa quý thính giả, trong chuyên mục Gương Thành Công Của Người Việt Hải Ngoại tuần này, Bá Cơ sẽ giới thiệu đến quý vị ông Nguyễn Văn Rị, một cựu quân nhân VNCH, và là cựu thuyền nhân.Ông sinh sống tại Đức. cư dân Thành Phố Mönchengladbach

Bài Phỏng vấn Ông Nguyễn Văn Rị phát ngày 2/9/2021
Xem phút 14.20https://youtu.be/TNBQ9jSJtS8

Bài Phỏng vấn Ông Nguyễn Văn Rị phát ngày 05/10/2021

Xem phút 15.50

LucLuongCuuQuoc+RadioDapLoiSongNui_Moenchengladbach_Video_Chau616  

  https://youtu.be/40_tVS1psYk

1-Bài Phỏng vấn Ông Nguyễn Văn Rị phát ngày 28.9.2021

https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgzGlkFxTJjHXNxtJhrfTwlCBLvbg?projector=1&messagePartId=0.1

2-Bài Phỏng vấn Ông Nguyễn Văn Rị phát ngày 2/9/2021

Xem phút 14.20

3-Bài Phỏng vấn Ông Nguyễn Văn Rị phát ngày 05/10/2021

Xem phút 15.50

Bài trướcThư Kính báo. Hiệp Hội Bác ÁI Vinh Sơn Phaolô Mönchengladbach
Bài tiếp theoNguyễn văn Rị 4 huân chương