XIN CẢM ƠN, DẪU MUỘN

Thái bá Tân

Năm 1971 miền Bắc mưa lớn, nước dâng cao. Ở miền Nam, ông Tổng Thống Thiệu đã kêu gọi đồng bào quyên tiền giúp miền Bắc. Cuối cùng báo đưa tin tổng số tiền quyên được là hơn sáu trăm nghìn.

Đó là số tiền lớn thời bấy giờ, tuy nhiên, cái thực sự to lớn là tình, không phải tiền.

Một sự thật cảm động bị giấu kín đến nay, vì báo chí miền Bắc không đưa tin chuyện này.

Nam Hàn, như ta biết, thương dân Bắc Triều Tiên, đã nhiều lần giúp đỡ cả hàng và cả tiền.

Trước nữa, Tưởng Giới Thạch, không cầm nổi xót xa, cũng tìm cách cứu giúp người đại lục Trung Hoa.

Có ai thấy chưa nhỉ, dẫu anh em, đồng bào, Cộng sản giúp ai đó được mấy đồng, mấy hào ?

Quan trọng không phải nói. Quan trọng là việc làm.

Xin cảm ơn, dẫu muộn, tấm lòng của miền Nam

Bài trướcTại sao không khác biệt ?
Bài tiếp theoVết sẹo