(Very simple antd helpful tips that you want to know)

Ants Problem: Ants hate cucumbers. Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole.

Trị kiến: Kiến ghét dưa leo. Bỏ võ dưa leo gần chỗ có kiến hay ổ kiến.

To get pure and clean ice: Boil water first before freezing.

Muốn có nước đá trong và sạch: đun nước cho sôi trước khi đông lạnh.

To make the mirror shine: Clean with spirit

Muốn làm cho gương sáng: dùng alcohol để lau chùi.

To remove chewing gum from clothes: Keep the cloth in the freezer for an hour.

Muốn gỡ kẹo cao su dính vào quần áo: để quần áo trong tủ đông lạnh khoảng một tiếng đồng hồ.

To whiten white clothes: Soak white clothes in hot water with a slice of lemon for 10 minutes

Muốn tẩy trắng quần áo màu trắng: ngâm quần áo màu trắng vào nước nóng có bỏ một lát chanh trong vòng 10 phút.

To give a shine to hair: Add one teaspoon of vinegar to hair, then wash hair.

Muốn cho tóc được óng ả: bỏ một muỗng cà phê giấm lên tóc, rồi gội sạch.

To get maximum juice out of lemons: Soak lemons in hot water for one hour, and then juice them.

Muốn nặng nước tối đa từ trái chanh: ngâm chanh trong nước nóng khoảng một tiếng đồng hồ, trước khi nặn nước.

To avoid smell of cabbage while cooking: Keep a piece of bread on the cabbage in the vessel while cooking.

Muốn làm bớt mùi bắp cải khi nấu: để một miếng bánh mì trên bắp cải trong nồi khi nấu.

To rid the smell of fish from your hands: Wash your hands with a little apple vinegar.

Để tẩy hết mùi tanh của cá trên tay: rửa tay bằng một chút giấm táo.

To avoid tears while cutting onions: Chew gum.

Để tránh chảy nước mắt khi sắt củ hành: nên nhai kẹo cao su.

To boil potatoes quickly: Skin one potato from one side only before boiling.

Muốn luộc khoai tây nhanh chóng: chỉ gọt vỏ củ khoai một bên mà thôi, trước khi luộc.

To boil eggs quickly: Add salt to the water and boil.

Muốn luộc trứng nhanh chóng: bỏ muối vào nước và đun sôi.

To remove ink from clothes: Put toothpaste on the ink spots generously and let it dry completely, then wash.

Muốn tẩy mực dín trên quần áo: bôi nhiều kem đánh răng vào chỗ vết mực và để cho thật khô trước khi giặt.

To skin sweet potatoes quickly: Soak in cold water immediately after boiling.

Muốn lột võ khoai lang nhanh chóng: ngâm khoai trong nước lạnh ngay sau khi luộc.

To get rid of mice or rats: sprinkle black pepper in places where you find mice or rats. They will run away.

Muốn đuổi chuột: rắc tiêu đen ở những nơi bạn thấy có chuột. Chúng sẽ bỏ chạy.

Bài trướcTác hại của việc đi ngủ muộn
Bài tiếp theoBài ca vọng cổ