Lễ tưởng niệm 30 tháng Tư

Commémoration du 30 avril BRUXELLES

VIDEOS

1/5.   Lễ Khai-mạc / Cérémonie d’Ouverture

2/5.   Diễn-văn / Discours de M. Lê Hữu Đào

3/5.   Phát-biểu – Quan-Khách / Allocutions des Personnalités

4/5.   Bế-mạc – Finale

PHOTOS

www.dao-liege.org

QH_20210430_BRX_DDN_250_01

  Lê Hữu Đào
www.dao-liege.org
http://www.youtube.com/user/daoliege/videos?flow=grid&view=0
„Ce qui m’effraie, ce n’est pas l’oppression des méchants; c’est l’indifférence des bons“
Martin Luther King

Bài trướcQuá tam ba bận
Bài tiếp theoChuyện về một bác sĩ quân y VNCH được quân Bắc Việt ngưỡng mộ