TT.TRUMP ĐƯA GƯƠNG TRƯNG VƯƠNG:

DÂN NỔI DẬY DIỆT KẺ BÁN NƯỚC

& DÀNH ĐỘC LẬP

 Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 14.11.2017

Hai Bà Trưng là dân chứ không phải người đang nắm quyền. Hai Bà đứng lên nghĩa là Dân NỔI DẬY. Chệt tràn lan trên lãnh thổ và Lãnh hải VN hiện nay. Người Tầu sang Việt Nam đi ngông nghênh như trên đất đai của họ. Tình trạng này là do đám CSVN ăn hối lộ mà bán nước. Đám này hành sử với dân VN giống Thái thú của Tầu. Đưa gương của Hai Bà Trưng ra tức kêu gọi Dân NỔI DẬY diệt đám Thái thú và đuổi Tầu,dành lại Độc Lập cho Dân tộc Việt vậy.


=====èTT.TRUMP NHẮC LỊCH SỬ NỔI DẬY HAI BÀ TRƯNG

Một đoạn ý nghĩa nhất trong bài phát biểu của Tổng Thống Donald Trump tại APEC 2017 Đà nẵng Việt Nam

Gepostet von Quoc Huy Truong am Samstag, 11. November 2017

LỊCH SỬ HAI BÀ TRƯNG NỔI DẬY

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 14.11.2017

Tổ Tiên chúng ta thuộc giòng Lạc Việt đã sống khắp Hoa lục hiện nay và đã biết định cư sống về Nông nghiệp. Đế Minh, cháu ba đời Vua Thần Nông, thuộc họ Hồng Bàng, phong cho con thứ là Lộc Tục làm Vua một nước riêng biệt mang tên là Xích Quỷ vào khoảng năm 2879 trước Kỷ nguyên. Đây là tên nước đầu tiên của chúng ta. Nước Xích Quỷ chiếm cứ một lãnh vực rất rộng lớn: nam giáp với Chiêm Thành, bắc giáp Tứ Xuyên, đông giáp bể Nam Hải.

Sùng Lãm là con Vua Lộc Tục truyền ngôi cho con trưởng là Lạc Long Quân, xưng là Hùng Vương và lấy tên nước là Văn Lang. Các Vua Hùng tiếp nối trị vì nước Văn Lang  rất lâu cho đến mãi năm 258 trước Kỷ nguyên.

Chính năm 258 này, Thục Phán chiếm nước Văn Lang và đổi tên nước là Âu Lạc.

50 năm sau, tức là năm 208 trước Kỷ nguyên, Triêu Đà đánh lấy Au Lạc và đổi tên nước là Nam Việt gồm những đất Quảng Đông, Quản Tây và Bắc Việt hiện nay.

NHÀ HÁN ĐÔ HỘ NƯỚC TA

Vua nước Nam Việt là Triệu Dương Vương. Năm 111 trước Kỷ nguyên, nhà Hán cho quân sang đánh Triệu Dương Vương, lấy nước Nam Việt và đổi nước ta thành một bộ gọi là GIAO CHỈ BỘ dưới quyền cai trị của Hán triều.

Giao Chỉ bộ được chia thành 9 Quận. Mỗi Quận có quan Thái thú và quan Thứ sử do Hán triều chỉ định để cai trị những Quận của nước chúng ta. Nước của chúng ta bị thu gọn vào có 3 Quận là Giao chỉ, Cửu chân và Nhật nam. Quan Thái thú của Tầu chọn người bản xứ làm Lạc hầu và Lạc tướng để trực tiếp cai quản dân Việt bản xứ.

Chính trong Chế độ bảo hộ này của Hán triều mà HAI BÀ TRƯNG đã nổi dậy, phất cờ khởi nghĩa đòi lại độc lập cho xứ sở.

NGUYÊN NHÂN CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA HAI BÀ TRƯNG

Nguyên nhân tổng quát: Cai trị hà khắc của Hán triều

Năm 34 sau Kỷ nguyên, Vua Quang Vũ nhà Đông Hán sai Tô Định sang làm quan Thái thú Quận Giao Chỉ. Tô Định áp dụng chính sách cai trị tàn ác, lấy giết lát và tù đầy làm phương tiện trị dân bản xứ. Các Lạc Hầu, Lạc Tướng, người bản xứ, tất nhiên phải bênh đỡ dân mình, nên cũng cùng chung số phận bị tù đầy đàn áp và giết lát. Chó những Lạc tướng, Lạc hầu không sợ hãi, đã thẳng thắn lên tiếng công khai bênh đỡ dân.

Nguyên nhân trực tiếp: Lạc tướng Thi Sách bị giết

Năm 40 sau Kỷ nguyên, Thi Sách, chồng Bà TRƯNG TRẮC, làm Lạc tướng Quận Châu Diên (thuộc Tỉnh Vĩnh Yên ngày nay). Thi Sách phải chứng kiến chính sách cai trị quá độc ác của Quan Thái thú Tô Định. Ông không thể ngồi yên thấy dân bản xứ của mình bị bóc lột, bị giết lát, nên Ông đã khẳng khái viết lên cho Thái thú Tô định một Kháng Thư vớ nội dung như sau :

“… Phương Nam tuy nhỏ mọn, nhưng toàn thể sinh linh ở đây đều là con đỏ của Triều đình cả, kẻ đi tuyên dương đức hóa cốt phải lấy việc yêu dân làm gốc. Ông (Tô Định) làm việc chính trị mà lại bắt tội người nói thẳng cùng người bầy mưu hay, trái lại đi thưởng công cho kẻ xu nịnh bợ đỡ, để cho đứa hầu gái nhúng tay vào chính sự, cho đứa nịnh thần chuyên quyền… Nếu không sửa đổi làm theo rộng rãi thì sẽ nguy vong đến nơi !”

Vì Kháng Thư hết sức chân chính và khẳng khái này, mà Tô Định đã giết Lạc tướng Thi Sách, chồng Bà TRƯNG TRẮC.

Bà TRƯNG TRẮC, một đàng vì nợ nước muốn khôi phục Nhà Hồng Bàng, một đàng cái chết oan uổng của chồng mình là Thi Sách, nên đã đứng ra lãnh đạo toàn dân đang uất ức NỔI DẬY đánh đuổi đám quân Hán cai trị.

DIỄN TIẾN CUỘC NỔI DÂY DÙNG VÕ LỰC ĐUỔI ĐƯỢC QUÂN HÁN

Các tướng cùng hợp tác NỔI DẬY với HAI BÀ TRƯNG

Theo Hai Bà để nổi dậy, có những Tướng sau đây:

* BÁT BÀN Công Chúa: Bà là vợ của Lạc Tướng Trương Quán. Trương Quán cũng bị Quan Thái Thú Tô Định giết

* Tướng ĐÔ LƯƠNG: Tướng Đô Lương trước đây là Tùy tướng của chồng Bà Trưng Trắc, cũng là người thuộc Châu Diên

* HOÀNG THIẾU HOA: Đã đi tu, nhưng trước cảnh dân chúng bị hà hiếp dưới ách đô hộ, Bà đã hoàn tục, theo Hai Bà Trưng, xông pha trận địa

* Nữ tướng LÊ CHÂN: Cha của Bà cũng bị Tô Định giết chết, nên Bà theo Hai Bà Trưng cùng nổi dậy

* MÃN THIÊN Hoàng Hậu: Bà có tên húy là TRẦN THỊ ĐOAN, cháu ngoại của Vua Hùng Vương và là Mẹ của Hai Bà Trưng Trắc và Trưng Nhị. Bà cũng theo hai con gái xông pha trận địa.

* THÁNH THIÊN Công Chúa: Bà là con gái Ông Nguyễn Huyến, cưụ thần nhà Triệu. Bà là một kiện tướng vùng vẫy phương Bắc.

Những lời thề cho cuộc khởi nghĩa

Bà Trưng Trắc và Bà Trưng Nhị là hai Chị Em sinh đôi, quán tại xã Cổ Lai, đất Mê Linh, Quận Phong Châu (nay thuộc làng Hạ Lôi, huyện Yên Lãng, Tỉnh Phúc Yên). Bà Trần Thị Đoan, mẹ của Hai Bà Trưng Trắc& Trưng Nhị, là cháu ngoại của Vua Hùng Vương, nên hai  con là dòng ngoại của Vua Hùng.

Khởi đầu Hai Bà Trưng kén chọn trong 5 Họ ở những Làng, Ấp thuộc Quận được 27 Nữ Dũng, thanh thế của Hai Bà mỗi ngày mỗi lan rộng. Các hào kiệt và quân sĩ tìm đến tình nguyện theo Hai Bà để diệt ngoại xâm, cứu nước.

Ngày mùng 6 tháng giêng, năm Tân Sửu (năm 41 sau Kỷ nguyên), Lễ Xuất Quân được long trọng cử hành với những LỜI THỀ sau đây:

(1)   Thề khôi phục nghiệp lớn cho họ Hồng Bàng

(2)   Thề trả thù cho Thi Sách

(3)   Thê giết kỳ được Thái thú Tô Định

(Theo Nguyễn Tế Mỹ: HAI BÀ TRƯNG KHỞI NGHĨA, Hà Nội 1944)

Xuất quân và những chiến thắng thần tốc

Sau khi thao diễn quân sĩ ở Bãi Trường Sa bên sông Bạch Hạc (Vĩnh Yên), Hai Bà tiến quân trực chỉ thành Liên Châu, thủ phủ đô hộ của Tô Định. Tô Định chống cự không nổi trước sức mạnh của Lực lượng Hai Bà, đã cùng thuộc hạ cuốn gói tìm đường lủi trốn về Tầu.

Chiến thắng thần tốc của Hai Bà vào chính Thủ phủ đô hộ, đã vang dội đến các Châu, Quận khác. Anh hùng hào kiệt, vốn đã hận với ngoại xâm tại các nơi, tự động kéo về nhập với làn sóng NỔI DẬY của Hai Bà để dành lại độc lập cho Đất nước:

* Quân của Bát Nàn Công chúa từ Duyên Hà kéo về cùng Hai Bà

* Nữ Tướng Lê Chân từ Hải Dương xin hợp lực

* Thánh Thiên Công chúa thống lãnh quân của cậu là Nam Thành Vương về hiệp lực với Hai Bà dẹp giặc

* Nữ tu Hoàng Thiếu Hoa từ Sơn Tây, hoàn tục, vung gươm cứu nước

* Lão tướng Đô Lương thảo kế hoạch bình định các nơi

* Các cánh quân từ các Quân Cửu Chân, Nhật Nam và Hợp Phố cùng nổi dậy

Khí thế đồng loạt NỔI DẬY như vậy, nên Hai Bà đã mau chóng thâu tóm được 65 Thành trì thuộc đất Lĩnh Nam.

Xưng VƯƠNG và phong thần, chọn tên nước và thủ đô

Chiếm được 65 thành trì của đất Lĩnh Nam rồi, Bà TRƯNG TRẮC xưng Vương, đặt Tên nước và chọn Thủ đô chứng tỏ việc dành lại ĐỘC LẬP từ quân Hán xâm lăng.

Bà Trưng Trắc chính thức xưng VƯƠNG, chọn Tên nước là TRIỆU, đóng đô tại MÊ-LINH.

Bà cũng phong công hầu:

* Mẹ là Mãn Thiên Hoàng Hậu được phong là Hoàng Thái Hậu

* Em Trưng Nhị được phong làm Bình Khôi Công Chúa

* Nữ tướng Thánh Thiên làm Thái Bảo Chư Hầu trấn giữ tiền tuyến miền Bắc chấn ngữ quân xâm lăng tràn xuống

* Lão tướng Đô Lương thống lãnh hai Quận Cửu Chân và Nhật Nam

Hậu thế ghi ơn hai Bà Trưng

* Sử gia Lê Văn Hưu, Tác giả Bộ “Đại Việt Sử Ký” cuốn sử đầu tiên của nước ta, Thế kỷ thứ 13 đời Trần, đã nhận xét về cuộc NỔI DẬY thần tốc của Hai Bà như sau:

“Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà nổi lên đánh lấy được 65 thành trì, lập quốc xưng vương dễ như trở bàn tay”

* Tưởng niệm Hai Bà, dân chúng nhiều nơi lập đền thờ: tại làng Đồng Nhân, Hà Nội, ngôi đền Hai Bà cất từ năm Nhâm Tuất (1142) đời vua Lý Anh Tôn; tại làng Hát Môn thuộc huyện Phú Thọ, tỉnh Sơn Tây, có Miếu Hát

* Trong “Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập”, có Bài Vịnh Hai Bà như sau:

            Giúp dân dẹp loạn trả thù mình,

            Chị rủ cùng em kết nghĩa binh

            Tô Định bay hồn vang một trận

            Lĩnh Nam mở cõi vững trăm thành

            Mới dầy bảo vị gia ơn trọng

            Đã đội hoa quan xuống phúc lành

            Còn nước, còn non, còn miếu mạo

            Nữ trung đệ nhất đấng tài danh

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế

Geneva, 14.11.2017

Web : http://VietTUDAN.net

Chú thích : Một số người vì phe nhóm, đã cố tình viết lệch lạc về lý lịch của tôi,nên tôi xin phép cho ở đây cái Link Lý Lịch NGUYỄN PHÚC LIÊN như sau: http://www.viettudan.net/36984/index.html

Bài trướcCựu hoàng Bảo Đại và người vợ cuối cùng
Bài tiếp theoNền dân chủ Hoa Kỳ đang bị phá sản