GIÁ TRỊ CON NGƯỜI

Nhà toán học Ả Rập vĩ đại Al Khawarizmi khi được hỏi về giá trị của con người, ông đã trả lời:

Nền tảng con người là đạo đức. Nếu có đạo đức, thì giá trị của bạn là 1.
Nếu bạn thông minh, thêm một số 0 và giá trị của bạn sẽ là 10.
Nếu bạn giàu có, thêm một số 0 nữa và giá trị của bạn sẽ là 100.
Nếu bạn lại còn xinh đẹp nửa, lại thêm một số 0 thì tổng giá trị sẽ là 1000.
Nhưng nếu bạn bị mất số 1, tương ứng với mất đạo đức, bạn sẽ mất tất cả giá trị và giá trị của bạn chỉ còn là số 0.“

Bài trướcNhật Tiến, nhà văn, nhà giáo và một sĩ phu yêu nước không còn nữa!
Bài tiếp theoMắt của trái tim