Cách chữa hế bị bịt chảy nước mũi trong 5 tới 10 phút.
 Khi bị gì không biết mà nước mủi cứ chảy ròng ròng, lấy tép tỏi lát mỏng 2 miếng dán vô gan bàn chân, chảy mủi trái dán chân phải và ngược lại (tôi dán một lần 2 chân luôn). 

Bảo đảm 5 hay 10 phút sau hết chảy liền, không hết không ăn tiền. 

Đã nhiều người tốn tiền thuốc cũng nhiều và thời gian cũng lâu và khó chịu lắm, làm hết liền, chừng nào bị nữa làm nữa, không dứt tuyệt đâu… 

Thử đi, tỏi mà, không hại gì!

Bài trướcSự ra đời của chữ quốc ngữ
Bài tiếp theoNghe truyện Hồ Biểu Chánh