XIN CẢM ƠN, DẪU MUỘN — Thái Bá Tân

No photo description available.

XIN CẢM ƠN, DẪU MUỘN

Năm 71, Miền Bắc
Mưa lớn, nước dâng cao.
Ở Miền Nam, ông Thiệu
Đã kêu gọi đồng bào

Quyên tiền giúp Miền Bắc.
Cuối cùng báo đưa tin
Tổng số tiền quyên được
Là hơn sáu trăm nghìn.

Đó là số tiền lớn
Thời bấy giờ, tuy nhiên,
Cái thực sự to lớn
Là tình, không phải tiền.

Một sự thật cảm động
Bị giấu kín đến nay.
Vì báo chí Miền Bắc
Không đưa tin chuyện này.

Nam Hàn, như ta biết,
Thương dân Bắc Triều Tiên,
Đã nhiều lần giúp đỡ
Cả hàng và cả tiền.

Trước nữa, Tưởng Giới Thạch,
Không cầm nổi xót xa,
Cũng tìm cách cứu giúp
Người Đại Lục Trung Hoa.

Có ai thấy chưa nhỉ,
Dẫu anh em, đồng bào,
Cộng sản giúp ai đó
Được mấy đồng, mấy hào?

Quan trọng không phải nói.
Quan trọng là việc làm.
Xin cảm ơn, dẫu muộn,
Tấm lòng của Miền Nam.

Bài trướcKinh cung chi điểu
Bài tiếp theoNhân Ngày Giỗ thứ 18 của Cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu: Chương trình Lễ Tưởng Niệm & Bài viết của LS Lưu Tường Quang