Google Drive:​

 Việt Nam những tháng năm Thương Đau_2_1.avi​​ 

Việt Nam những tháng năm Thương Đau_2_2.avi

Bài trướcCái chết của Sử gia Phạm văn Sơn
Bài tiếp theoMusik – Con có một tổ quốc – Ca sĩ Thế Sơn