Chuyện của một thanh niên VN vì đại chúng,mà xã thân làm cái clip này,bất chấp cã gian lao

nguy hiểm,rất đáng trân trọng những người đã thưc hiện .

Mời thưởng lãm.Click vào nổi buồn sông Gianh 

Nỗi buồn sông Gianh. 

Bài trướcLoại nhà thầu China bằng cách nào?
Bài tiếp theoCô có biết tôi là ai không…