Mọi chi tiết xin liên lạc:

Nguyễn Văn Rị: 0157 33495440

Thanh Hà Huỳnh: 0177 4479831

E-mail: lotus@hoinvtncs-mg.de

Bài trướcÝ nghĩa của Logo
Bài tiếp theoChuyện một người mang tên Nguyễn Thị Di Tản