Thứ Hai, 24 tháng 12, 2018

Ảnh nguồn: HCM Toàn tập – Tập 8, xuất bản lần thứ ba, trang 375-376.
Báo Nhân dân, số 155, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 12 năm 1953.
Nói mà nghe:
MỪNG NGÀY CHÚA GIÁNG SINH 
Cách đây 1953 năm, một người bình dân ra đời, tên là Giê-su.
Xét theo Kinh Thánh, thì mẹ Người là một cố nông, bị địa chủ bóc lột, ức hiếp… Bà phải ở cữ trong một cái chuồng bò, lạnh lùng, hiu quạnh.
Từ bé đến lớn, Người không có tiền của, ruộng nương, chỉ lao động mà sống.
Suốt đời, Người ra sức chống bọn phong kiến, địa chủ, tư sản mại bản.
Suốt đời, Người ra sức bênh vực dân nghèo, đứng hẳn về phía giai cấp lao động.
Suốt đời, Người ra sức tuyên truyền: yêu Tổ Quốc, yêu chính nghĩa, yêu loài người.
Không may, trong 12 cán bộ tin cậy của Người đã lọt vào tên Du-đa. Hắn đã tham mấy đồng xu mà bán Người cho bọn phản động; cũng như bọn Du-đa ngày nay, đội lốt tôn giáo mà phản Chúa, phản quốc, làm tay sai cho đế quốc thực dân.
Chúa Giê-su đã hy sinh, bị đóng đinh trên giá chữ thập. Song những lời Người dạy về yêu nước, bình đẳng, bác ái… thì soi sáng muôn đời. Còn loài Du-đa cũ và mới, thì đều bị nhân dân nguyền rửa, bêu xấu muôn đời.
Đồng bào ta, lương cũng như giáo, đoàn kết kháng chiến, ủng hộ chính sách ruộng đất, thực hiện người cày có ruộng, tức là làm đúng lời dạy của Chúa Giê-su, tức là thật thà tôn kính Chúa Giê-su. Nhân ngày kỷ niệm Chúa giáng sinh, chúng ta hoan hô đạo đức ái quốc, bình đẳng, bác ái của Chúa; và thành tâm chúc đồng bào Công Giáo nhiều phúc lành.
C.B.Nguồn: HCM Toàn tập – Tập 8, xuất bản lần thứ ba, trang 375-376.
và Báo Nhân dân, số 155, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 12 năm 1953.

Chu Mộng Long

TÂN TÂN ƯỚC
Cách đây 1953 năm, có một lãnh tụ nông dân ra đời, tên là Giêsu.
Do địa chủ áp bức bóc lột thậm tệ, mẹ Người đã phải sinh ra Người trong máng cỏ của cái chuồng bò. Lớn lên, nhìn thấy cảnh áp bức bất công, Người đã thành lập một chi bộ gồm 14 người để đấu tranh chống bọn địa chủ phong kiến và tư sản mại bản. Khi phong trào phát triển mạnh, Người được bầu làm bí thư thứ nhất và 13 đồng chí kia là ủy viên bộ chính trị. Người đã đi khắp nơi để tuyên truyền đấu tranh cách mạng. Dân chúng theo Người rất đông. Phong trào lan tỏa toàn cầu làm cho bọn phong kiến, tư sản mại bản khiếp sợ.
Không may, trong 13 ủy viên bộ chính trị có một đồng chí ủy viên tên là Giuđa đã phản bội đảng. Y nhận tiền của bọn thù địch phản động và làm lộ bí mật của tổ chức. Đồng chí bí thư thứ nhất bị bắt và bị đóng đinh trên cây thập ác. Trước khi chết, Người để lại di chúc là phải truy nã tên Giuđa kia. Nhưng kết cục là y đã cao chạy xa bay, tài sản thì đã tẩu tán không còn gì.

Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên của nhân loại đã thất bại. Nhưng tinh thần cuộc cách mạng ấy bất diệt. Ngày nay, chúng ta đã kế thừa và phát huy tinh thần cách mạng ấy để chống bọn phong kiến và tư sản mại bản, mang lại ruộng đất và nhà cửa cho dân. Nhưng con cháu tên Giuđa cũng sống bất tử, chúng phản bội cách mạng, cướp lại ruộng đất, nhà cửa của dân. Phải truy tố chúng trước tòa.
Nhưng tiếc là chưa truy tố thì chúng đã cao chạy xa bay và tẩu tán hết tài sản. Nhân danh Chúa, phải phát lệnh truy nã Giuđa thôi!
Chúc Giáng sinh an lành!
Chu Mộng Long phỏng dịch từ tiếng Latin.

Bài trướcĐập thủy điện Hạ Sesan 2 ở Mekong gây nguy cơ cho Việt Nam
Bài tiếp theoĐoạn kết cuốn sách của một phóng viên Đức viết về VN