Một hình ảnh rất đẹp: Mậu Thân 1968: một anh lính VNCH cõng một  tên Việt Cộng trên lưng, có lẽ đưa đi cấp cứu. 
Có ai tìm ra trong lịch sử VN cận đại có tấm hình nào người CS sau 1975 cõng người Quốc Gia?

Không bao giờ có…

Xem ra lính VNCH được giáo dục và có ăn học tốt hơn người CS. 

Bài trướcPhù du
Bài tiếp theoCái chết của cả một dân tộc