Ảnh thật vừa được tìm thấy của anh hùng dân tộc Nguyễn Thái Học (1902-1930), người thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng, do thực dân Pháp chụp tại nhà tù Hỏa Lò, tháng 2, 1930, đang mặc quần áo tù và mang số tù. Ông bị tuyên án tử hình và lên đoạn đầu đài ngày 17 tháng 6, 1930.

Nhục mấy trùng cao, ách mấy trùng

Thương đời không lẽ đứng mà trông

Quyết quăng nghiên bút xoay gươm súng

Ðâu chịu râu mày thẹn núi sông

Người dẫu chết đi, lòng vẫn sống

Việc dù hỏng nữa, tội là công

Nhớ anh nhớ lúc khi lâm biệt

Cười khóc canh khuya chén rượu nồng.

Nhượng Tống

(Nhật ký yêu nước)


Bài trướcTác giả bí ẩn của ‚Thuyền viễn xứ‘
Bài tiếp theoHenry Kissinger kể lại trong hồi ký của mình cuộc họp ở Midway năm 1969 với Tổng Thống Thiệu